İade ve Garanti

GARANTİ SÜRESİ VE KAPSAMI

  1. Garanti süresi Beauty Pillow yastığın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için bu süre 3 yıldır.
  2. Güzellik Yastıkları Ev Tekstil Ürünleri A.Ş. tarafından satılan ve Beauty Pillow internet veya perakende mağazalarından alınan yastık ile beraber diğer tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
  3. Yastıkta garanti süresi içerisinde malzeme veya işçilik hatasından dolayı hasar meydana geldiği anlaşılırsa, tüketicinin satın alma tarihini gösteren fatura ile başvurması halinde hiçbir ücret talep edilmeden tarafımızdan malın değişimi yapılacaktır.
  4. Tüketici mevzuatı uyarınca yastığın ayıplı olması halinde tüketici;

(i) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

(ii) Satılanı alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme,

(iii) Yüklü bir masraf gerektirmediği takdirde ücretsiz onarım hakkı,

(iv) Mümkün olması halinde yastığın ayıpsız misli ile değişimi haklarından birini kullanabilir.

  1. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

(i) Garanti süresi içinde tekrar aynı hasarın oluşması,

(ii) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

(iii) Tamirinin mümkün olmadığının, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

  1. Garanti kapsamı, yastığın ilk müşterisine ait olduğu sürece geçerliliğini korur. Garanti hakları üçüncü kişilere devredilemez. Garanti kapsamından faydalanabilmek için yastığın faturasını saklayınız.
  2. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır:

- Kullanım hataları sebebiyle ortaya çıkabilecek yanık, kesik, yırtık, leke, sıvı hasarı, evcil hayvan hasarı, haşere, böcek vb. canlıların neden olduğu deformasyon ve kötü kullanım gibi hasarlar.

-Tüketici hatası sebebiyle ortaya çıkabilecek tüm hasarlar.

- Talimatlara aykırı davranış.

- Konfor tercihi.

- Yastığın basınç giderici özelliğindeki süngerin zamanla yumuşamasındaki normal artış.

- Nihai kullanıcı olarak tüketici vasfıyla satın alınan yastığın ticari olarak kullanılması halinde oluşabilecek tüm hasarlar.

Garanti kapsamında değiştirilen ürünlerin garanti süresi, ilk satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.